Jubileum X 2 (100 og 70)

Avisutklipp (Klikk bildene for lesbarhet!)

maleriet.no

1
2

Roy